Privacyverklaring

Als ATB- De Natuurvrienden verwerken wij in het kader van onze activiteiten persoonsgegevens van onze aangesloten leden.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan personen identificeerbaar zijn zoals bijvoorbeeld een naam, een adres, een telefoonnummer, een e-mail, …
In deze verklaring leggen we uit waarom we gegevens bijhouden, welke gegevens we over je bijhouden en wat je kan doen wanneer je niet akkoord gaat met de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

Wij proberen altijd zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens maar kunnen begrijpen dat je soms toch nog vragen hebt over de verwerking er van . Met vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens of met vragen over deze privacyverklaring kan je dan ook steeds terecht bij:
Desiré Van Roy
Begoniastraat 5
3200 Aarschot
Email mij

Waarom wij persoonsgegevens van jou bijhouden?

Wij houden persoonsgegevens van jou bij zodat je
• kan deelnemen aan onze activiteiten;
• we je nieuwsbrieven en uitnodigingen kunnen sturen;
• zodat we de noodzakelijke verzekeringen kunnen afsluiten.

Om die redenen zullen we in het bijzonder de volgende gegevens over jou bijhouden

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mail;
 • Gegevens eigen aan het lidmaatschap:
  lidnummer
  datum van aansluiting / datum van vertrek
  functie binnen de vereniging

Uiteraard gebruiken wij jouw gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we die gegevens aan jou gevraagd hebben en niet voor andere redenen.
Verstrekking van jouw gegevens aan anderen
De gegevens worden enkel verspreid binnen het bestuur van de afdeling
Wij geven jouw gegevens door aan onze koepelorganisaties:

ATB De Natuurvrienden Nationaal in Antwerpen

 • Het verzorgen en verspreiden van het nationale tijdschrift en/of e-brief.
 • Het verzorgen en verspreiden van info voor regionale en/of nationale activiteiten.
 • Het aanmaken van lidkaarten.

FROS Multisport Vlaanderen in Antwerpen

 • Dit voor de verzekeringen tijdens onze activiteiten.

Het beheer van de gegevens.

Het beheer van die gegevens blijft volledig binnen de afdeling
Hierbij gebruiken wij gepaste technieken zoals paswoordbeveiliging om ongeoorloofde inzage door derden onmogelijk te maken.

Bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor je ons deze gegevens hebt gegeven.
Je rechten – wat kan je aan ons vragen?
Je hebt steeds recht op inzage en recht op verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens uit onze bestanden. Hiervoor kan je steeds contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vind je bovenaan deze verklaring.

Klachten

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons? Neem dan zeker contact met ons op.
Konden we je niet verder helpen of blijf je ontevreden over de manier waarop wij met je gegevens omgaan? Dan kan je steeds contact opnemen met de Privacy commissie (https://www.privacycommission.be/nl).

Wijziging van deze verklaring

ATB-Aarschot kan deze verklaring steeds wijzigen.
Als we deze verklaring wijzigen word je hiervan op de hoogte gebracht.

332 Total Views 1 Views Today


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/